Visustest


Wat is een visustest?

Bij een visustest wordt gemeten hoe goed het zicht is op afstand. Dit wordt gedaan aan de hand van een letterkaart, op een afstand van enkele meters (al dan niet via een spiegel die de reële afstand verdubbelt).

Het gezichtsvermogen wordt meestal uitgedrukt in decimalen of tienden, bv. 0.9 of 9/10.  Iemand die 5/10 of 50% ziet is niet halfblind. Echter moet men op de helft van de afstand plaatsnemen. Om zo hetzelfde te zien als iemand met 10/10 of 100% gezichtsvermogen.