Veneuze trombose (retinale veneuze occlusie)


Wat is veneuze retinale occlusie?

Een veneuze retinale occlusie of veneuze trombose is een trombose of verstopping van een ader van het netvlies.

Is de hoofdader getroffen, dan spreekt men van een venestamocclusie (“central retinal vein occlusion”)¬†In dit geval kan de schade aan het gehele netvlies aanzienlijk groot zijn, met kans op blijvende blindheid.

Is een zijtak getroffen, dan spreekt men van een venetakocclusie (“branch retinal vein occlusion”). Meestal is de schade beperkt tot een deel van het netvlies. Maar aangezien¬† de macula of gele vlek vaak in het ziekteproces betrokken is, kan het gezichtsvermogen ernstig bedreigd zijn.

Aangezien beide aandoeningen sterk verschillend zijn in verschijnselen en behandeling worden ze apart behandeld.