Staafjes en kegeltjes


Staafjes en kegeltjes zijn zintuigcellen. Ze zijn de ontvangers (receptoren) van de lichtstralen in het netvlies. Ze zetten het lichtsignaal om in een elektrisch signaal, dat via de oogzenuw naar de hersenen wordt gestuurd.

De staafjes en kegeltjes zijn niet gelijkmatig over het netvlies verdeeld. Vooral in het centrum (macula) zit een hoge concentratie kegeltjes. Dankzij deze kegeltjes kunnen we scherp zien en daardoor details en kleuren herkennen. De meeste staafjes zitten juist buiten het centrum van het netvlies, in het zogenaamde perifere deel. Ze zijn belangrijk om bewegingen en vormen van opzij, te zien. Ook in het donker zijn de staafjes onmisbaar, want de kegeltjes werken dan niet.

De staafjes en de kegeltjes in het netvlies worden van voedingsstoffen voorzien door het onderliggende vaatvlies. Het pigmentepitheel dat tussenbeide ligt, zorgt voor het transport van de voedingsstoffen.