OCT (Optische Coherentie Tomografie)


Met een Optische Coherentie Tomografie (OCT) apparaat worden beelden gemaakt van het netvlies. Dit houdt ook de laagjes onder het netvlies (retinaal pigmentepitheel en vaatvlies) in. Meestal wordt het centrale gedeelte van het netvlies, de macula of gele vlek  in detail onderzocht. Zo kunnen afwijkingen nader onderzocht worden. Het effect van een eventuele behandeling kan bovendien nauwkeurig gevolgd worden. Soms wordt het onderzoek uitgevoerd in combinatie met andere onderzoeken, zoals fluorescentie-angiografie of gezichtsveldonderzoek.

 

Hoe werkt het apparaat?

Het apparaat stuurt een infrarode lichtbundel via de pupil naar de achterkant van het oog (het netvlies). Dit licht wordt vervolgens teruggekaatst en dan terug opgevangen door het apparaat. Het netvlies is maar een derde millimeter dik maar bevat meerdere laagjes. Deze verschillende laagjes bestaan naast abnormale structuren (zoals bloedinkjes of vochtopstapeling). Daardoor kaatsen ze in verschillende mate het licht terug. Vervolgens kan het apparaat in een dwarse doorsnede de verschillende laagjes van het netvlies maar ook de afwijkingen in detail reconstrueren.

 

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Een OCT-onderzoek wordt verricht door een medewerker die gespecialiseerd is in dit onderzoek. Het beeld wordt daarna beoordeeld door de oogarts.

Tijdens het onderzoek rust het hoofd op een kinsteun van het apparaat. In het apparaat wordt een oplichtende stip gezien waarnaar moet gekeken worden zonder de ogen te bewegen. Een OCT wordt van één of beide ogen gemaakt. OCT is echter niet belastend en geheel pijnloos. Het onderzoek duurt een vijftal minuten.