Biomicroscopie (of spleetlamponderzoek)


Wat is biomicroscopie?

Een spleetlamponderzoek is vernoemd naar de microscoop waarmee de oogarts het voorste deel van het oog onderzoekt (spleetlamp). Een spleetlamponderzoek komt onder andere voor in gevallen zoals staar of glasvochttroebelingen. De lamp vergroot de oogstructuren sterk en de arts bekijkt systematisch, van voor naar achter:

  • de oogleden
  • het hoornvlies
  • de voorste oogkamer
  • het regenboogvlies en de pupil
  • de lens
  • het voorste deel van het glasvocht

 

 

Aansluitend aan het spleetlamponderzoek kan ook de oogdruk gemeten worden met behulp van een tonometer.  Deze tonometer is een klein staafje dat op de spleetlamp gemonteerd is. Eerst wordt het oog (het hoornvlies) met behulp van een druppeltje verdoofd en dan wordt met een fijn stukje papier een beetje fluoresceïne op het oog aangebracht. Dan wordt het staafje van de tonometer tot tegen het oogoppervlak aangebracht en kan de oogarts de oogdruk aflezen.