Metamorfopsie (vervormd zien)


Wat is metamorfopsie?

Metamorfopsie is een beeldvervorming die meestal het gevolg is van een aandoening van de macula (of gele vlek). Normaal staan de staafjes en kegeltjes in de macula heel netjes geordend, als soldaten in het gelid. Wanneer er bijvoorbeeld vochtopstapeling of schade in de macula ontstaat,

 

Hoe wordt metamorfopsie vastgesteld?

De Amsler-test is een eenvoudige test waarbij men één oog afdekt en – zonodig met de leesbril op – naar een rooster kijkt. Blijf naar de middenstip kijken en probeer te zien of alle lijnen recht lopen en of alle vierkante vakjes even groot zijn. De test is bedoeld om kleine vervormingen in het beeld (of zogenaamde metamorfopsie) op te merken en is ook zeer geschikt voor zelfcontrole thuis.