Yag-laser behandeling


Hoe werkt de Yag-laser?

Een Yag-laser toestel is een soort futuristisch toestel dat in de diepte van het weefsel met een hoge precisie kan snijden zonder aan de oppervlakkige weefsels schade te berokkenen. De Yag-laser produceert zeer korte (één of meerdere miljardsten van een seconde!) maar intense lichtflitsen. Het weefsel waarop de zeer hoge energie geconcentreerd wordt, wordt zo snel opgewarmd dat het verdampt. Buiten het middelpunt van de laser wordt vrijwel geen warmte geproduceerd. Het effect van de laserstraal is daarom een scherpe snede precies op het punt waar alle energie gebundeld wordt, terwijl de omliggende weefsels onaangetast blijven. Dit betekent dat in het lenskapsel een inkeping kan worden gemaakt zonder het oog open te maken. Het volstaat om een kleine centrale opening in dit vertroebelde lenskapsel te maken zodat de lichtstralen opnieuw ongestoord de achterkant van de oogbol kunnen bereiken.

 

Wanneer wordt een Yag-laser behandeling gegeven?

  • Bij nastaar (Yag laser capsulotomie):

Na een staaroperatie kan een vertroebeling van het lenskapsel ontstaan. Dit noemen we nastaar. De kunstlens wordt immers geïmplanteerd in het kapsel van de oorspronkelijke lens. Het lenskapsel achter de kunstlens kan na verloop van tijd ook  troebel worden. Dit leidt tot minder gezichtsvermogen in vergelijking met het zicht vlak na de staaroperatie. Nastaar kan eenvoudig worden verholpen met een Yag-laser. Met behulp van het laser apparaat wordt een centrale opening gemaakt in het troebele lenskapsel, waardoor het gezichtsvermogen terug hersteld wordt.

 

  • Om een gaatje te maken in de iris (Yag laser iridotomie):

Soms is het nodig om een gaatje te maken in de iris (regenboogvlies) bv. omdat het oogvocht dat achter de iris (achterste oogkamer) aangemaakt wordt niet meer naar de voorste oogkamer (voor de iris) kan vloeien omdat er een verstopping is ter hoogte van de pupil (pupilblok). Dan ontstaat er een heel hoge druk met hoofdpijn tot gevolg (acuut glaucoom). Door een gaatje te maken in de iris wordt die blok opgeheven.

 


Hoe verloopt de Yag-laserbehandeling?

Een kwartier tot een half uur voor de behandeling worden pupilverwijdende druppeltjes toegediend zodat de oogarts de kunstlens en het vertroebelde kapsel achter de lens goed in beeld krijgt. Vlak voor de laserbehandeling wordt het oppervlak van het oog verdoofd met druppeltjes.Het laserapparaat ziet eruit als een grote microscoop. De kin van de patiënt rust op een steun en het voorhoofd leunt tegen een band. Het is belangrijk dat de hoogte van de stoel goed afgesteld is zodat de patiënt zo comfortabel mogelijk zit en het voorhoofd tijdens de behandeling goed tegen de band kan blijven drukken.
Er wordt een onderzoekslensje op het oog geplaatst. Tussen het lensje en het oog zit een soort smeervloeistof. De oogarts zit aan de andere kant van het laserapparaat en houdt het onderzoekslensje vast. De laserstralen worden via de onderzoekslens gericht op het achterste lenskapsel.
Het is van belang om goed stil te zitten. Het kapsel is namelijk zo dun dat bij elke beweging de diepte-instelling van de laser veranderd moet worden. De behandeling duurt meestal enkele minuten. Van de laserbehandeling van de nastaar wordt niets gevoeld, het lenskapsel bevat namelijk geen gevoelszenuwen. Een laserbehandeling van de iris kan wel gevoeld worden als een opeenvolging van enkele kleine prikjes. Wel is het oog altijd tijdelijk verblind, niet door de laser zelf maar door het zijlicht van de spleetlamp. Dit licht heeft de oogarts nodig om het lenskapsel of de iris goed te kunnen zien en de laserstraal precies te kunnen richten. Daarom ziet men direct na de behandeling gedurende enkele minuten weinig tot niets met het behandelde oog. Het zicht herstelt snel daarna tot net als voor de laserbehandeling en meestal binnen enkele uren beter dan voor de behandeling. Zelf (auto)rijden na de laserbehandeling wordt afgeraden. Door het effect van de pupilverwijdende oogdruppels is het scherp zien gedurende een aantal uren duidelijk verminderd en kan het licht verblindend zijn. De druppels zijn meestal na enkele uren uitgewerkt. Bij zonnig weer is het verstandig om een zonnebril mee te brengen.