Argon-laserbehandeling


Hoe verloopt een argon-laserbehandeling?

 

Voorbereiding

De voorbereiding van een argon-laserbehandeling begint met het toedienen van pupilverwijdende druppeltjes, een kwartier tot een half uur voor de behandeling. Hierdoor kan de oogarts het netvlies goed in beeld krijgen. Vlak voor de argon-laserbehandeling wordt het oppervlak van het oog verdoofd. Meestal volstaan druppeltjes. Maar bij een uitgebreide behandeling kan het noodzakelijk zijn om het oog te verdoven met één injectie rond het oog.

 

Laserbehandeling

Het laserapparaat ziet eruit als een grote microscoop. De kin van de patiënt rust op een steun en het voorhoofd leunt tegen een band. De hoogte van de stoel is zo afgesteld dat de patiënt zo comfortabel en stil mogelijk kan zitten. Het is belangrijk om het voorhoofd tijdens de behandeling goed tegen de band te blijven drukken. Er wordt een onderzoekslensje op het oog geplaatst. Tussen het lensje en het oog zit een soort smeervloeistof.

De oogarts zit aan de andere kant van het laserapparaat en houdt het onderzoekslensje vast. De laserstralen worden via de deze lens gericht op de plek die behandeld moet worden. Meestal worden de laserstralen niet als pijnlijk ervaren maar als kleine prikjes. De weerkaatsende lichtflitsjes van de laser kunnen verblindend en onaangenaam zijn. Een focaal maculaire behandeling duurt gemiddeld enkele minuten terwijl een panretinale laserbehandeling ongeveer een kwartier in beslag neemt. Vaak wordt een panretinale laserbehandeling over een aantal sessies verspreid.

 

 

Na de behandeling

Zelf (auto)rijden na de laserbehandeling wordt sterk afgeraden. Door het effect van de pupilverwijdende oogdruppels en door de lichtflitsen tijdens de behandeling, is het scherp zien gedurende een aantal uren duidelijk verminderd.

Er is geen speciale nabehandeling nodig. Indien nodig kan men een pijnstiller gebruiken, zoals paracetamol. Na uitgebreide behandelingen of bij gevoelige personen, kunnen sterkere pijnstillers voorgeschreven worden. Als het felle licht het oog irriteert, kan een zonnebril uitkomst bieden. Wanneer het oog met een prik verdoofd is voor de behandeling, is het belangrijk om niet aan het oog te komen tot de verdoving uitgewerkt is. Aangezien het oog gevoelloos is, kan het immers ongemerkt beschadigd raken (krabben of schaven).

Na uitgebreide laserbehandeling of na behandeling van de gele vlek (focaal maculaire laserbehandeling) is het mogelijk dat het gezichtsvermogen iets achteruitgaat. Meestal is dit effect tijdelijk en herstelt het gezichtsvermogen zich na enkele dagen of weken weer tot het niveau van vóór de laserbehandeling. Ook kan het gebeuren dat het oog door zwelling van de weefsels tijdelijk ook bijziend(er) wordt. Dit betekent dat het zicht dichtbij (bijvoorbeeld bij het lezen) nog goed is maar op afstand tijdelijk slechter.